Hoe een gegevenslek melden? 

Eén van de nieuwe plichten die de GDPR-regelgeving met zich meebrengt is de 'meldingsplicht'. Het houdt in dat u bij een datalek waarbij persoonsgegevens gemoeid zijn, binnen de 72 uur melding moet maken bij de privacycommissie. De manier waarop dat dient te gebeuren was tot voor kort niet zo duidelijk. We zochten het voor u uit. 

 

De privacycommissie hanteerde voor de intreding van GDPR reeds een vrijwillige procedure voor een melding van gegevenslekken. Hiervoor is een formulier voorzien, maar dit bevat teveel informatie en dient ingekort te worden om de haalbaarheid van de 72-uur termijn voor de melding van een gegevenslek te vergroten.

 

De privacycommissie is actief bezig met het herwerken van deze procedure, en voorziet binnenkort een nieuw, eenvoudiger formulier voor de melding van een gegevenslek. Men denkt ook aan een web-applicatie.

Zolang er geen nieuwe methode voorzien is door de privacycommissie, blijft het oude formulier de standaardprocedure. Een handleiding met betrekking tot het invullen van dit document kan u hier vinden.

Zodra de nieuwe procedure wordt bekendgemaakt, laten wij u dit weten. Formulier: https://eforms.privacycommission.be/privacy-commission/forms/pdf/melding-gegevenslek.pdf

 

Handleiding: https://www.privacycommission.be/nl/node/17913


Pagina privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl/melding-gegevenslekken-algemeen

Met het contactformulier hieronder kan u intekenen op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwsfeiten omtrent GDPR. Wij geven u de garantie dat uw gegevens uitsluitend door ons verwerkt en gebruikt worden en nooit aan derden worden doorgegeven. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord dat uw gegevens uitsluitend door ons worden bijgehouden. U kan zich steeds uitschrijven of ons verzoeken uw gegevens niet langer te bewaren.